kampanya_sayfasi_detay

Çocukların kendini daha iyi ifade edebilen, kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için, erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmaları çok önemlidir. Okula başladıklarında çocuklar arasında görülen akademik başarı farklılıklarının -cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, çevre gözetmeksizin bir kısmının önüne okuma sayesinde geçilebildiği görülmüştür.

Çocuklara dünyaya geldikleri günden itibaren okunmalıdır. Dinleme becerisi okuma becerisinden çok önce gelişmeye başlar. Çocuklar dinledikçe hikayeleri akıllarında canlandırırlar ve böylece yaratıcı düşünme becerileri gelişir.

Aileyi işin içine katmak…

Ebeveynlerin bebekliklerinden itibaren çocuklarına düzenli kitap okuması, çocukların beyin gelişimini olumlu etkiler ve sosyal, davranışşsal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur.

3 yaşındaki çocukların kelime hazinesinin, konuşma kalıplarının ve dile hakimiyetlerinin yüzde 85inin ailelerinden geliyor. Çok fazla kitap, dergi, gazete gibi yazılı materyallerin olduğu evlerde yetişen çocukların okuma başarısı, bunların olmadığı evlerde yetişen yaşıtlarına göre daha yüksektir.

Ebeveyn ve çocuğun birlikte kitap okuması; çocukların dil becerilerini geliştirirken, ebeveynlerin çocukların dünyasını anlamasını sağlar. Birlikte kitap okumanın keyfine varılırken ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki güçlenir ve çocukların duygusal gelişimleri olumlu yönde gelişerek çocukların okula hazır olmalarına katkı sağlanır.

Düşük refah seviyeli ailelerin %67’sinde çocuklara HİÇ kitap okunmuyor

Her gün kitap okuma oranı yüksek refah seviyeli ailelerde bile sadece %13

cog_fact-1

Kendisine kitap okunan veya kitap okuyan çocuklar, harfleri ve sesleri tanıyarak ayırt etmeyi öğrenirler. Bunu öğrenemeyen çocuklar, okul döneminde eğitime başladıkları zaman okuma yazma öğrenmek için ek desteğe ihtiyaç duyarlar ve okul yılları ilerledikçe diğer çocuklara kıyasla okuma becerileri bakımından da geri kalma ihtimalleri yüksektir.

cog_fact-3

Erken yaşlardaki dil gelişimi, okuma yazma becerisi için en önemli yapı taşıdır. Erken yaşlardaki dil gelişimi ve okuma yazma becerisi arasındaki ilişkinin sağlamlığı, çocukların gelecek yıllardaki akademik başarılarının artmasını ve daha özgüvenli olmalarını sağlar.

Kitap okumak çocukların dikkatlerini toplamasına ve dikkat sürelerinin artmasına yardımcı olur. Bu sayede okula adapte olmaları kolaylaşır.

cog_fact-2

Yüksek sosyo – ekonomik seviyede yetişen çocukların 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon kelime duydukları, oysa ki düşük sosyo-ekonomik seviyede yetişen çocukların sadece 13 milyon kelime duydukları bulunmuştur. Aradaki 32 milyon kelimelik bu farkı kapatabilmek açısından çocuklara küçük yaşlardan itibaren kitap okuma büyük önem taşımaktadır..

“Okuyan Bir Gelecek” Projesi

“Okuyan Bir Gelecek” Projesi, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 5 ile 10 yaş arası çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırarak okul başarısına katkıda bulunmak için tasarlandı. Program bir taraftan çocukların okuma-anlama becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirmeyi, diğer taraftan projenin sürdürülebilir olmasını desteklemek için ebeveyn ve eğitimcilere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.

Proje, İstanbul ve İzmir’in yoğun göç alan bölgelerinde ve Diyarbakır’da uygulanacaktır.

AÇEV’in önerdiği proje modeli 3 bileşenden oluşuyor: Okuma Grupları, AÇEV Kütüphaneleri ile Aile ve Öğretmen Eğitimleri.

1

Okuma Grupları

6+1 hafta boyunca, haftada 1 gün 1 saat olarak uygulanan programda, gönüllü anasınıfı ve sınıf öğretmenleri, şirket gönüllüleri, üniversite öğrencileri, AÇEV gönüllüleri kukla, maske ya da şapka kullanarak, çocukların dikkatini çekecek bir şekilde kitap okurlar. 6 haftalık okuma faaliyetleri arasında, 1 hafta çocuklarla gerçekleştirilen ek bir atölye çalışmasıyla, çocukların kendi kitaplarını oluşturmaları sağlanır. Uygulama sonunda çocuklara o hafta okunan kitap hediye edilir ve 6 haftanın sonunda, çocukların 1 set kitabı olur.

2

AÇEV Kütüphaneleri

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yer alan ilköğretim okullarında, belediyelerin mekanlarına ve anaokullarına çocuklara okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırma amacıyla kütüphaneler kurulacaktır.  Tüm çocukların yaş seviyelerine uygun kitapların bulunduğu açık raf sistemli bir kitap merkezi öğrencilerle birlikte oluşturulacaktır.

3

Aile ve Öğretmen Seminerleri

Başta anasınıfları velileri olmak üzere, ilköğretim okullarında ve belediye merkezlerinde velilere yönelik seminerler gerçekleştirilecektir. Bu seminerlerde velilere; çocuğun gelişimi ve onu destekleyen çevrenin öneminden bahsedilerek, kitap okumanın önemi ve yöntemleri anlatılacaktır. Ayrıca, öğretmenler ile etkin kitap okuma konusunda çalıştaylar düzenlenecektir.

Okuyan Bir Gelecek Projesi’nin bütüncül yaklaşımı sayesinde

  • Çocukların dinleme, dili anlama ve kullanma becerilerinin gelişmesi
  • Kelime hazinelerinin genişlemesi
  • Yaratıcılık ve hayal güçlerinin gelişmesi
  • Dikkat sürelerinin artması
  • Ailelerin kitap okumanın önemini kavrayarak, çocuklarını evde bu konuda nasıl destekleyebileceklerini ve onlara nasıl model olabileceklerini öğrenmeleri sağlanacaktır.